Drukuj

W ostatnich czasach coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem stalkingu. Termin ten oznacza uporczywe nękanie wybranej osoby [1]. Obecnie coraz więcej ludzi pada ofiarami stalkerów.

Czym jest stalking?

Termin ten narodził się pod koniec lat 80. XX wieku w Hollywood, gdy gwiazdy filmowe zaczęły doświadczać ciemnych stron sławy. Związane to było z obsesyjnym zachowaniem fanów, którzy śledzili swoich idoli. W chwili obecnej zjawisko to przybrało na sile – nie dotyczy już tylko znanych i lubianych postaci. Potencjalną ofiarą może stać się każdy z nas.

Kim są stalkerzy?

Stalkerzy to oprawcy. Bardzo często stają się nimi osoby, których uczuć nie odwzajemniamy. Omawiane zjawisko jest dla nas potencjalnie niebezpieczne, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zachowa się stalker. Stalkerami często są również byli partnerzy.

Jak rozpoznać, że staliśmy się ofiarą stalkera?

Stalkerów cechują następujące zachowania:

• wysyłanie nawet kilkudziesięciu sms-ów dziennie, np. z pogróżkami, z wyznaniami uczuć itp.,

• uporczywe wysyłanie e-maili,

• śledzenie,

• głuche telefony,

• wystawanie godzinami pod domem ofiary,

• szantaże,

• uporczywe próby komunikacji na portalach społecznościowych,

• publikacja zdjęć i informacji o życiu ofiary bez jej zgody,

• groźby.

Jak stalking może wpłynąć na nasze życie?

Zjawisko stalkingu może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Najczęstszymi problemami, z jakimi zmagają się ofiary stalkingu [2], są:

• nerwowość,

• zaburzenia koncentracji

• napady lęku,

• koszmary nocne.

W skrajnych przypadkach może dojść do narażenia zdrowia, a nawet życia.

Czy stalking jest uznawany za przestępstwo?

Art. 190a kodeksu karnego [3] definiuje stalking jako przestępstwo. Na stalkerów może zostać nałożona kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności. Wymiar kary zależy od intensywności działań stalkerów:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak bronić się przed stalkerami?

Czasami wystarczy być stanowczym i asertywnym. Niekiedy brak reakcji na działania stalkera może sprawić, że zwyczajnie się on zniechęci. Jeżeli i to nie pomaga, warto zwrócić się o pomoc na policję. Coraz częściej w ośrodkach psychoterapii powstają grupy wsparcia dla ofiar stalkingu. Pamiętajmy o tym, że w przypadku stalkingu prawo stoi po naszej stronie. Nie dajmy się zastraszyć i nie bójmy się prosić o pomoc!

Autor: Marek Juraszek, psychiatra

Bibliografia:

www.marekjuraszek.pl

www.stalkingriskprofile.com

www.webmd.com

www.mental-health-matters.com

www.psychologytoday.com

www.goodtherapy.org

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich korzystanie.