Drukuj

§ 1.

Poradnictwo internetowe jest prowadzone w ramach projektu NPZ.CO3_1.3_2017_Ocena_kondycji_psychicznej Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa

§ 2.

Tematyka poradnictwa pozostaje w ścisłym związku z charakterem projektu i dotyczy profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego oraz związanych z nim zagadnień.

§ 3.

Porad udzielają konkretni specjaliści: psychiatra, psycholog, terapeuta i prawnik, mający odpowiednią wiedzę, przygotowanie oraz umiejętności do ich udzielania, świadczenia pomocy, poradnictwa.

§ 4.

Poradnictwo internetowe jest jedynie formą wsparcia poprzez korespondencję e-mailową, stanowi wstępne omówienie zgłoszonego problemu i opiera się wyłącznie na informacjach przekazanych przez zainteresowanego, nie zastępuje diagnozy ani osobistego kontaktu ze specjalistą.

§ 5.

 1. Każda osoba zainteresowana uzyskaniem porady pozostaje anonimowa.
 2. Osoby piszące są zachęcane do używania pseudonimów bądź inicjałów i niezamieszczania w wiadomościach e-mailowych informacji, które chciałyby w sposób szczególny chronić. Ze względu na charakter przepływu informacji w sieci internetowej i brak ich pełnego szyfrowania zawsze istnieje ryzyko dostępu do danych przez osoby trzecie.
 3. Korzystając z poradnictwa internetowego, pytający powinien zadbać o bezpieczeństwo swojej skrzynki pocztowej. Przestrzegamy przed korzystaniem z kafejek internetowych, firmowych skrzynek e-mailowych oraz kont e-mailowych, do których dostęp mogą mieć osoby trzecie.

§ 6.

Zachęcamy do korzystania z jednego adresu e-mailowego i niezmieniania go podczas wymiany korespondencji, co ułatwi wzajemny kontakt.

§ 7.

Każda osoba, która zadaje pytanie (zarówno za pierwszym razem, jak i za każdym następnym), może zaznaczyć w odpowiednim miejscu, że nie zgadza się na opublikowanie treści pytania i odpowiedzi na nie. Każdy ma prawo nie wyrazić takiej zgody.

§ 8.

 1. Odpowiadający na pytania mają obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wiadomości e-mailowej. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć wszelkich usterek technicznych, wypadków losowych i innych sytuacji, które mogą uniemożliwić odpisanie na wiadomość w wyznaczonym terminie. Prosimy w tej kwestii o zrozumienie.

 2. W przypadku liczby e-maili przekraczającej możliwości techniczne i czasowe obsługi poradnictwa internetowego zastrzegamy sobie prawo do zablokowania napływu nowej korespondencji.

§ 9.

Poradnictwo internetowe jest świadczone wyłącznie drogą e-mailową.

§ 10.

 1. Odpowiadający na pytania zachowują zasadę poufności.
 2. Przestrzegamy ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego informacje podawane przez pytającego nie są udostępniane osobom trzecim. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wykorzystania lub ujawnienia informacji wymaganych z mocy prawa (np. nakaz sądowy). Również w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia pytającego lub osób trzecich osoba odpowiadająca może być zobowiązana do powiadomienia odpowiednich służb.
 3. Wszystkie dane o klientach poradnictwa internetowego są przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

§ 11.

 1. Szanujemy pytających i tego samego oczekujemy od nich. Apelujemy, aby unikać wypowiedzi sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, pomówień, obrażania i innych form ataku.
 2. Pytania obraźliwe, niepoważne czy zawierające wulgarne treści nie będą brane pod uwagę. Nie będą uwzględniane również treści, które obrażają osoby trzecie.
 3. Niedopuszczalne jest pisanie w imieniu jakiejś osoby, zdradzanie czyichś tajemnic i powierzonych sekretów.
 4. Niedopuszczalne jest oczernianie innych, podszywanie się pod nich, udostępnianie jakichkolwiek informacji bez ich wiedzy i zgody.

§ 12.

W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu osoba odpowiadająca ma prawo (po ostrzeżeniu) zaprzestać dalszej korespondencji e-mailowej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich korzystanie.