Drukuj|Pobierz jako pdf

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz.882)
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz.1318 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz.459 z późn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2016r., poz.1822 z późn.zm.)

Pojęcia ustawowe

 1. osoba z zaburzeniami psychicznymi:
  • chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne),
  • upośledzona umysłowo,
  • wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;
 2. przymus bezpośredni:
  • przytrzymanie – doraźne, krótkotrwałe unieruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej,
  • przymusowe zastosowanie leków – doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków do organizmu osoby – bez jej zgody,
  • unieruchomienie – obezwładnienie osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł, kaftana bezpieczeństwa lub innych urządzeń technicznych,
  • izolacja – umieszczenie osoby, pojedynczo, w zamkniętym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu;
 3. ubezwłasnowolnienie – instytucja prawna polegająca na pozbawieniu osoby możliwości samodzielnego prowadzenia swoich spraw (ubezwłasnowolnienie całkowite) lub jej ograniczenia (ubezwłasnowolnienie częściowe); orzekane jest przez sąd okręgowy, w następstwie czego sąd rejonowy wyznacza dla osoby ubezwłasnowolnionej opiekuna (dla ubezwłasnowolnionej całkowicie) lub kuratora (dla ubezwłasnowolnionej częściowo);
 4. Rzecznik Praw Pacjenta – organ powołany ustawowo do ochrony praw pacjenta, jego misją jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania ich w Polsce i podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta, a także stały rozwój zapewniający osiąganie satysfakcji klienta oraz umożliwiający ciągłe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników;
 5. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – pracownik biura Rzecznika Praw Pacjenta, do zadań którego należy:
  • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
  • wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób;
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Przydatne linki

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich korzystanie.