Drukuj

Za granicą, podobnie jak w Polsce, administracja publiczna najczęściej nie widzi sensu, by ponosić koszty związane z dbałością o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Tymczasem absencje pracownicze wynikające z depresji, nerwicy i innych zaburzeń psychicznych oznaczają setki nieobsłużonych petentów i dziesiątki niewydanych na czas decyzji. Są jednak instytucje, które przykładają wagę do troski o równowagę psychiczną urzędników. Dobrym przykładem jest urząd duńskiej gminy Fredericia.

W tej instytucji przyjęto podstawowe założenie: zespół musi czuć się dobrze pracy. Tylko w ten sposób uda się wykrzesać z urzędników kreatywne podejście do problemów zawodowych, stworzyć z nich zgrany i zaangażowany zespół.

Zaangażowanie w decyzje

W urzędzie gminy postawiono na decentralizację procesu decyzyjnego na każdym szczeblu drabiny organizacyjnej, w co zaangażowani są wszyscy urzędnicy. Dzięki temu pracownicy mają poczucie sprawczości, które zwiększa ich poczucie wartości. Jest dla nich również źródłem poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zespołowo wypracowuje się również wartości i zasady respektowane w pracy, Nawet w tak drobnych sprawach jak to, gdzie spożywa się posiłki. Dzięki temu wspólnie kształtuje się kulturę miejsca pracy.

Odpowiedzialność kierowników

Za dobre samopoczucie pracowników odpowiadają kierownicy poszczególnych działów. Jest to część ich obowiązków. Muszą również w taki sposób pokierować pracownikiem, by jego miejsce i rola w organizacji były dla niego czytelne. Przyjęto również realistyczne założenie, że życie prywatne i praca są trudne do rozdzielenia, dlatego wszystkie negatywne i pozytywne zdarzenia z życia osobistego będą wpływać na aktywność zawodową. Jeśli – przykładowo – komuś umarł ktoś bliski, to trudno, by pracował w taki sam sposób jak osoba, która nie doświadcza takie straty. Z tego powodu pracowników zachęca się do tego, by nie kryli się przed przełożonymi ze swoimi problemami i je sygnalizowali. Rolą kierowników działów jest zaś otoczenie troską pracowników w taki sposób, by pomóc im przetrwać w pracy trudny czas.

Fokus na pracownika

Rolą kierowników jest identyfikowanie i wykorzystywanie potencjału pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Ale w gminie Fredericia przyjęto również, że rozwój osobisty personelu jest tak samo ważny jak rozwój zawodowy. Dlatego urząd dba również o to, by pozazawodowe pasje urzędników nie cierpiały w wyniku nadmiaru obowiązków w pracy. Ogromną wagę przykłada się także do relacji między pracownikami. Walczy się z mobbingiem i nękaniem. Dba się też o to, by nowi pracownicy byli przyjmowani bez uprzedzeń do zespołów. Oczekuje się, że powszechną praktyką będzie dawanie i otrzymywanie konstruktywnej krytyki. To pozwoli uniknąć plotek i niedopowiedzeń w relacjach między członkami zespołów i ich kierownikami. To samo dotyczy sporów między pracownikami, które powinny być rozwiązywane szybko i skutecznie, z poszanowaniem wartości wypracowanych przez cały zespół.

Katalog działań

Podsumowując, w urzędzie gminy Fredericia stosuje się niżej wymienione działania, których celem jest dbałość o dobrą kondycję psychiczną pracowników:

• grupowe sesje z coachami;

• rozmowy z pracownikami w przypadku ich nieobecności w pracy (by ustalić, czy jej źródło nie tkwi w chorobie psychosomatycznej);

• tzw. tydzień środowiska pracy – przegląd stanowisk pracy pod kątem tego, czy ich urządzenie odpowiada potrzebom pracowników;

• ewaluacje działań ukierunkowanych na zapewnienie psychicznego zdrowia personelu, za które odpowiada główny komitet współpracy oraz ewaluacje pracy kierowników działów;

• wywiady z pracownikami dotyczące ich rozwoju zawodowego i kompetencji na zajmowanym stanowisku pracy.

Zdrowie to pieniądze!

W Polsce wciąż pokutuje mit, że dbałość o zdrowie psychiczne w instytucjach administracji publicznej jest nieopłacalne. Tymczasem zupełnie inne wnioski płyną z raportu Zdrowie psychiczne i pracodawcy1 opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. Bazując na danych dotyczących Wielkiej Brytanii, oszacowano, że koszty zaniedbania zdrowia psychicznego pracowników wynoszą dla wszystkich pracodawców pomiędzy 16,8 a 26,9 mld euro, przy czym koszty absencji związanej ze zdrowiem psychicznym w sektorze publicznym to kwoty pomiędzy 8,4 a 10,2 mld funtów (najwyższe są w służbie zdrowia). Te liczby powinny nam uzmysłowić, dlaczego warto inwestować w zdrowie psychiczne naszych pracowników.

Opracowano na podstawie www.deloitte.uk, dostęp z dnia: 11.02.2018r.

Autor: Antoni Sobolewski

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich korzystanie.